SroThienHoa.Com
SROSroThienHoa.Com
SroThienHoa.Com Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Thương nhân Đạo tặc Bảo tiêu

Hạng Tên nghề Đẳng cấp Lương Job= 1/10Exp = Gold nhận được
1 cop_con 5 12.737.293
2 _VoiRung_ 4 29.292.526
3 NPC 3 1.436.520
4 FA__LinhChip 3 7.541
5 YmaySao 2 2.304.217
6 vk_sochym 2 1.864.885
7 XaKuTaoRa 2 345.346
8 BatCoc 1 4.535
9 ImThiSong 1 0
10 __HEHE__ 1 0